ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดชุมพร  ครั้งที่ 4/2565 

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดชุมพร  ครั้งที่ 4/2565 

วันที่ 28  มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดชุมพร  ครั้งที่ 4/2565

ณ ห้องประชุมบรรจงศิริ (ชั้น2)  สำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร