ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เกณฑ์อัตรากำลัง  และการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)

     ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เกณฑ์อัตรากำลัง  และการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)

>>เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2565  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับนางสาวจิราภรณ์  ไทยกิ่ง  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ นางนารีวรรณ  จันทบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ก.ค.ศ. และคณะจากสำนักงาน ก.ค.ศ.  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เกณฑ์อัตรากำลัง  และการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)  อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อให้การศึกษาข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเกณฑ์อัตรากำลังฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   และในการนี้มี ศธจ.ชุมพร และสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการศึกษาข้อมูลภาคสนามฯ ในครั้งนี้ด้วย.-