สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2565

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2565   ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 22 มิถุนายน  2565  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ. 1  พร้อมด้วย ดร.กันยมาส  ชูจีน    รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  เข้าร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2565   ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1 โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม   เพื่อรับฟังข้อราชการ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาและตามโยบายต่างๆ  หลังจากนั้น ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ. 1 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนงานนโยบายเร่งด่วน และภารกิจงานสำคัญของสำนักงานเขต  พร้อมได้ติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานและภารกิจงานของกลุ่ม