รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 14  มิถุนายน  2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบปะพูดคุย ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การเป็นข้าราชการที่ดี  แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 คน  สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 คน และสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์   จำนวน 1 คน