แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน สพป.ชุมพร เขต 1 (ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1)

เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มมากขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ได้จัดทำตัวอย่างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนะคะ (ท่านมนูญ จันทร์สุข)