การประชุมแนวทางการบริหารด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1  มิถุนายน  2565  เวลา 13.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ  Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ดร.กันยมาส  ชูจีน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และนางนันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (G Code)  ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1