การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ และทบทวนบทบาทของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคใต้ และเป็นตัวแทนศึกษานิเทศก์ภาคใต้ร่วมเสวนาในประเด็นความสำเร็จที่เขตดำเนินการ (10ขั้นตอน) ตามคู่มือแนวทางการนิเทศเพศวิถีศึกษา และประเด็นที่ท้าทายดำเนินการเพิ่ม ที่จะทำให้การดำเนินงานที่ดีกว่านี้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1