สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม  2565  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ. 1  มอบหมายให้ นายเลอศักดิ์  รัชณาการ รองผอ.สพป.ชพ.1  พร้อมด้วย ดร.กันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ.สพป.ชพ.1  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  เข้าร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2565  ผ่านระบบ Vidio Conference  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1  เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุม .-