กองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์

วันที่ 24 พฤษภาคม  2565  เวลา 14.30  น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1 (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1 ) มอบหมายให้ นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร  เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตฯ  ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายเฉลิม  ยงสุนิจ  บิดาของ นางสาวปัญจพร  ยงสุนิจ   ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร    นายเฉลิม  ยงสุนิจ  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2565  กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 22-25  พฤษภาคม  2565   ณ วัดควนมณี  ตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  และกำหนดฌาปนกิจศพ  ในวันพฤหัสบดีที่ 26  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 น.  ณ  เมรุวัดควนมณี ตำบลนากระตาม  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร.-