การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

24 พฤษภาคม 2565  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร   ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  และบรรยายพิเศษการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ โดย ดร.กันยมาส  ชูจีน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.ศักดิ์สทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้กล่าวรายงานในฐานะคณะกรรมการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 185 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และได้ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถเข้ารับชมการประชุมในครั้งนี้ด้วย หรือรับชมย้อนหลังได้

คลิกดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1IT1BkkTnl4A08_TS2rGMRv6qkJefaeoG?usp=sharing