ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เพิ่มเติม ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565

ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เพิ่มเติม ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เพิ่มเติม ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ,   เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  และศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด ก่อนเสนอ อกศจ.กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป <<<