สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2565

สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม  2565  เวลา 08.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ. 1  มอบหมายให้นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผอ.สพป.ชพ.1  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับชมรับฟังรายการ  “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2565  ผ่านระบบ Vidio Conference  เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1.–