สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

     //// วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1