ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ 2563

> วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปี งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชานิคม 2 และโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร