การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับ สพป.ชพ.1

วันที่ 11  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กันยมาส  ชูจีน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับ สพป.ชพ.1 เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินและอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคสำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน สังกัด สพป.ชพ.1 ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1