ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวิชาชีพครู และเป็นครูที่ดี โดยมีครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564  ถึงเดือน พฤษภาคม 2565  จำนวน 102 คน เข้าร่วมประชุม และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้.-

ดูรูปเพิ่มเติม  คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1RaZBuqZnAnBPOgymYf_15wFjQDzAXXBr?usp=sharing