พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตรนายโชตินรินทร์  เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา สพป.ชุมพร เขต ๑,  สพป.ชุมพร เขต ๒, สพม.สุราษฎร์ธานี – ชุมพร, ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  โดยในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ นี้  มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน ๔๗ ราย  จากนั้น นายโชตินรินทร์  เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดี และให้กำลังใจ แก่ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ ในครั้งนี้

กดลิงก์ด้านล่าง (รวมรูปทั้งหมด)

https://drive.google.com/drive/folders/1A7z5VB3j7EgM_NZeMmCu3Ns6wUxSYJUC?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1c96ZjUIQ3LdenTUCRhI9Axyc38jTsFjt?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1eaUrAeaKAIRonj9w2ngJLqIolpRQeT8G?usp=sharing