อบรมออนไลน์ หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สื่อการเรียนรู้สำหรับคุณครู

อบรมออนไลน์ หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สื่อการเรียนรู้สำหรับคุณครู ใช้ประกอบขอวิทยฐานะได้

 

>>>ลิงก์เข้าลงทะเบียนเพื่ออบรมออนไลน์ อุ่นใจไซเบอร์   https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/

 

>>> หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สื่อการเรียนรู้สำหรับคุณครู    https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/learning-path/4/

 

>>> หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน  https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/learning-path/1/?is_coniclex=false