ติดตามค้นหา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

สพป.ชุมพร เขต 1 ติดตามค้นหา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 1 เมษายน 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร ติดตามค้นหา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ตามแผนการติดตามของโรงเรียนบ้านคลองสูบ 2 ราย นำเข้าสู่ระบบการศึกษาสมัครเรียนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนทั้งสองราย.-