ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชพ 1 มอบหมายให้ นางจงจิตร ประทุมชัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางวรรณภา ธรรมรักษา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางสาวนัฐสรณ์ อุเทศ ลูกจ้าง สพฟ.ชพ.1 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565