ประชุมคณะกรรมการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมกำหนดแผนเพื่อลงพื้นที่ติดตามนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1