การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง นายเลอกศักดิ์  รัชณาการ               และนางกันยมาส  ชูจีน รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร โรงเรียนบ้านท่ามะปริง โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง โรงเรียนบ้านสามเสียม โรงเรียนวัดหูรอ โรงเรียนวัดบางลึก โรงเรียนบ้านศาลาลอย โรงเรียนวัดพิชัยยาราม โรงเรียนวัดหัวกรูด โรงเรียนบ้านคลองสูบ โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน โรงเรียนประชานิคม 4 โรงเรียนบ้านงาช้าง โรงเรียนบ้านตาหงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) โรงเรียนบ้านยายไท โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ โรงเรียนประชานิคม 2 โรงเรียนบ้านคอกม้า และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)