การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 3 มีนาคม 2565  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางกันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม โรงเรียนบ้างบึงลัด โรงเรียนบ้านตาหงษ์ โรงเรียนบ้านยายไท โรงเรียนบ้านแก่งเพกา โรงเรียนบ้านกลาง และโรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)