ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 รับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม

นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   เข้ารับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   เข้ารับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม  โดยมี นายอิ

ทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี  เป็นผู้มอบ   ณ ห้อง G5 ชั้น 1  อาคารหอศิลป์แห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร.-