สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบ ZOOM Meeting)

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบ ZOOM Meeting)

วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13.30 น.             

           นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1