สอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 64 (ภาค ข) สนามสอบจังหวัดชุมพร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ในฐานะประธานหน่วยสอบ นายสนิท นิลบุตร ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 รองประธานหน่วยสอบการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ของจังหวัดชุมพร ดำเนินการกำกับดูแล อำนวยการสอบวันที่สอง ซึ่งวันนี้ เป็นการสอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมติดตามตรวจเยี่ยมสนามการดำเนินการสอบแข่งขันฯ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้.-

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่ลิ้ง
รวมภาพสอบครูผู้ช่วยปี 2564 วันที่ 6-ก.พ.-2565 อัลบั้ม 1