กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

02 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 ตุลาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 ตุลาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

10 ตุลาคม 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

02 กันยายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 กรกฎาคม 2565

Anchaliporn

04 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565
1 2 3 11