กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

03 กันยายน 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

31 สิงหาคม 2564

Anchaliporn

09 มิถุนายน 2564

Anchaliporn

01 มิถุนายน 2564

Anchaliporn

27 พฤษภาคม 2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 พฤษภาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 เมษายน 2564

Anchaliporn

01 เมษายน 2564

Anchaliporn

25 มีนาคม 2564

Anchaliporn

22 มีนาคม 2564
1 10 11 12 15