กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

25 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

14 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

08 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

02 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 ตุลาคม 2565
1 2 11