กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

Anchaliporn

26 มิถุนายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

01 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 พฤษภาคม 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

26 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

05 เมษายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

23 มีนาคม 2565
1 2 8