กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

13 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

04 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

01 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

01 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

19 ตุลาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

10 ตุลาคม 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 กันยายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 สิงหาคม 2566

กลุ่มนโยบายและแผน -

03 สิงหาคม 2566
1 2 15