กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

31 ตุลาคม 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

19 ตุลาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 กันยายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 สิงหาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

04 สิงหาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

04 กรกฎาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 พฤษภาคม 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

30 เมษายน 2566
1 2