กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 มีนาคม 2566

Anchaliporn

04 กรกฎาคม 2565

Anchaliporn

26 มิถุนายน 2565

Anchaliporn

09 มิถุนายน 2564

Anchaliporn

27 พฤษภาคม 2564

Anchaliporn

22 มีนาคม 2564

Anchaliporn

04 มีนาคม 2564

Anchaliporn

10 กุมภาพันธ์ 2564