กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

09 มิถุนายน 2566

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เ […]

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

04 มกราคม 2566