กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

12 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

12 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

12 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

12 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

28 ตุลาคม 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

28 ตุลาคม 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

28 ตุลาคม 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

28 ตุลาคม 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

07 ตุลาคม 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

29 กันยายน 2564
1 2 3