กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

18 มีนาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

04 มีนาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

04 มีนาคม 2565

Anchaliporn

21 กุมภาพันธ์ 2565

Anchaliporn

17 กุมภาพันธ์ 2565

Anchaliporn

25 มีนาคม 2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

19 มีนาคม 2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

18 มีนาคม 2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

05 มีนาคม 2564
1 2 3