กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

10 พฤษภาคม 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

31 ตุลาคม 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

31 ตุลาคม 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

17 มิถุนายน 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

04 ธันวาคม 2563