กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

14 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Sand Alone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Sand Alone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

03 มีนาคม 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

23 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

22 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

15 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

13 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

01 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

01 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

24 มิถุนายน 2565
1 2 3