กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

30 เมษายน 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

21 เมษายน 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

22 มีนาคม 2565

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 […]

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

22 มีนาคม 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

09 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

07 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

04 มกราคม 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

03 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

05 กรกฎาคม 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2564
1 2 3