กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

14 พฤษภาคม 2567

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

30 เมษายน 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

21 เมษายน 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

22 มีนาคม 2565

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 […]

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

22 มีนาคม 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

09 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

07 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

04 มกราคม 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

03 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

05 กรกฎาคม 2564
1 2 3