กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

01 เมษายน 2567

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

10 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

25 ตุลาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

02 กรกฎาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

02 กรกฎาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2566