กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

28 มีนาคม 2567

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

19 มีนาคม 2567

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

06 กรกฎาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 มิถุนายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

03 กรกฎาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

12 มกราคม 2564