กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

27 ธันวาคม 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

28 มีนาคม 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

12 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

12 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

04 มกราคม 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

28 ตุลาคม 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

25 มีนาคม 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

15 กุมภาพันธ์ 2564