กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

16 กันยายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

06 กันยายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

02 กันยายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

31 สิงหาคม 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

31 สิงหาคม 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

14 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

26 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565
1 2 3 7