กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 เมษายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 เมษายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 เมษายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 เมษายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 เมษายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 เมษายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มีนาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 มีนาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 มีนาคม 2565
1 12 13 14 25