กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

08 กรกฎาคม 2565

Anchaliporn

04 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

20 ตุลาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 สิงหาคม 2564