กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

10 ตุลาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 กันยายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

19 กันยายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

12 กันยายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

08 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

01 สิงหาคม 2565
1 8 9 10 16