กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 ธันวาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

20 ธันวาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

09 ธันวาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 ธันวาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

24 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 ตุลาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 ตุลาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 ตุลาคม 2564
1 7 8 9 10