กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 สิงหาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 กรกฎาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

10 กรกฎาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 กรกฎาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 กรกฎาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 มิถุนายน 2566
1 2 3 4 14