กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

12 กันยายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

08 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

01 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

09 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

04 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

01 กรกฎาคม 2565
1 2 3 9