กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

14 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

13 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

12 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 พฤษภาคม 2566
1 2 3 13