กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 ตุลาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 ตุลาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 ตุลาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

19 ตุลาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

14 กันยายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 กันยายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 สิงหาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

13 สิงหาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

10 สิงหาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

10 สิงหาคม 2564
1 13 14 15 16