กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 มกราคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 มกราคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

19 ธันวาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

20 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

14 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

14 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2565
1 2 9