กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

24 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

18 ตุลาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

16 ตุลาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 ตุลาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 กันยายน 2566
1 2 14